Thursday, August 9, 2007

1. (Català)

Aquest blog sorgeix amb la intenció de ser una activitat col·lectiva. Ha estat creat a Barcelona (Catalunya, Espanya), però té l'interès en arribar a tots aquells interessats en una llengua comuna, principalment els ciutadans europeus que, en el cas que les condicions polítiques fossin favorables, podrien gaudir d'una eina immillorable per als seus intercanvis bàsics.
De tot això parlarà aquest bloc, i també de totes aquelles idees que resultin pràctiques per a la construcció d'una Europa més unida. Les llengües que emprarem seran totes aquelles a què doni abast la nostra capacitat, de tal manera que poguem arribar al major nombre de gent possible. Evidentment, també farem ús del llatí.

No comments: